Podstawowym zadaniem piorunochronu jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi ładunku elektrycznego z wyładowania atmosferycznego w sposób bezpieczny dla ludzi i chronionego obiektu.

Instalacja odgromowa w czasie uderzenia bezpośredniego przyjmuje prąd o napięciu kilkuset milionów woltów i natężeniu setek tysięcy amperów który, poprzez odpowiednio zaprojektowane i wykonane zwody oraz przewody odprowadzające, sprowadza i rozprasza w ziemi za pomocą systemu uziemień o niskiej rezystancji.

Instalacja odgromowa domu jednorodzinnego

21

Instalacja  odgromowa – jako zwody mogą być wykorzystane elementy konstrukcyjne budynku tzw. zwody naturalne lub umieszczone w celu ochrony odgromowej przewody o odpowiednich przekrojach tzw. zwody sztuczne.

17